Information

Vi är en ideell förening som erbjuder möjligheten att sända lokal TV. Sändningarna i kabelnäten får inte innehålla reklam, men sändande medlem har möjlighet att informera om sin egen verksamhet och finansiera sändningarna genom sponsoravtal.
TV Skellefteå förbehåller sig rätten att inte sända material som inte håller godtagbar bildkvalité.
Har du eller din förening/företag filmer som vi anser vara av allmänintresse för tittarna, sänder vi dessa utan krav på medlemskap.
Föreningens ansvarige utgivare (Lars-Erik Backström) har ett ansvar för programinnehållet i kanalen och måste därför godkänna sändningsmaterialet.

Styrelsen

Tillförordnad ordförande: Bo Lövbom (tel. 070-697 35 92)
Kassör: Tomas Sundell
Ledamot: Lasse Forslund
Ansvarig utgivare: Bo Lövbom (tel. 070-697 35 92)